Skop Tugas

August 2nd, 2017

Pengerusi

 •  Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran aktiviti dan memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan.
 • Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti.
 • Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak yang berkenaan.
 • Bertanggung jawab menentukan hala tuju kejohanan.

Naib Pengerusi

 • Membantu pengarah dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti.
 • Memangku tugas pengarah semasa ketiadaannya.

Setiausaha/ Penolong Setiausaha

 • Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan dan pentadbiran.
 • Mengumpul semua maklumat seperti merekodkan semua fail-fail untuk rujukan.
 • Bertanggungjawab untuk hadir setiap mesyuarat dalam perlaksanaan program.
 • Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan.
 • Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan.
 • Bersama pengerusi menentukan tempat, masa, tarikh dan agenda mesyuarat
 • Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program.

Bendahari/Penolong bendahari

 • Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan.
 • Menyedia dan menyimpan buku akaun untuk kejohanan.
 • Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik kejohanan.
 • Menyimpan semua resit-resit, baucar-baucar, buku rekod wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan.
 • Menjaga dan menguruskan harta benda bagi kejohanan dengan baik.
 • Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat.
 • Memberi pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kewangan bagi perlaksanaan kejohanan.
 • Menandatangani cek-cek bersama pengarah atau setiausaha atau keduaduanya sekali.

Ahli Jawatankuasa

 • Membantu pengerusi merancang dan menyelaras aktiviti projek.
 •  Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan 
 • Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli
 • Sentiasa mengemaskini maklumat dan bahan nota 
 • Sentiasa mengutamakan tugas akademik
 • Comments(0)

Comments are closed.