Skop Tugas

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha/ Penolong Setiausaha

Bendahari/Penolong bendahari

Ahli Jawatankuasa

  • Membantu pengerusi merancang dan menyelaras aktiviti projek.
  •  Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan 
  • Memastikan jadual tugasan dilaksanakan oleh ahli
  • Sentiasa mengemaskini maklumat dan bahan nota 
  • Sentiasa mengutamakan tugas akademik

This site is protected by Comment SPAM Wiper.